2011-09-21

2011-09-14

Naturfag

I hovedområdet Forskerspiren legges det vekt på at elevene skal møte naturfag på en undrende og utforskende måte.

Hvordan tror du formen skal være for at papirflyet skal gå lengst mulig? Sett opp en hypotese, brett et papirfly.
Her kan du SE hvordan det hele gikk til....

2011-09-12

Hva er egentlig en app?

App er en forkortelse av det engelske application, som på norsk betyr programvare. Uttrykket app brukes i det daglige om "programvare for mobile enheter", som smartelefoner, pods og pads.

Vi skal i første omgang laste ned og prøve ut følgende apps fra App Store:
Dropbox, Evernote, Mindjet, Solaro Responder, Merck PSE, neu. Annotate PDF, Google Erath, iMovie.

2011-09-06

iTunes App - Store konto


Dersom du ikke har en iTunes App - Store konto fra før, kan en slik konto lages her.

2011-09-05

Brettlæring

Denne høsten starter Telemark fylkeskommune opp med Prosjektet Brettlæring, hvor bruk av nettbrett i undervisningen skal testes ut. Målet med prosjektet er å gi Telemark fylkeskommune økt kompetanse i bruk av slike verktøy og erfaring med bruk av ny teknologi i videregående opplæring.

Klassen vår skal delta i dette prosjektet, hvor vi skal prøve ut nye iPod touch i læringsarbeide gjennom skoleåret 2011 - 2012. Dette gir oss en unik mulighet til å jobbe med fagstoffet på en ny og annerledes måte. Jeg er sikker på at dette både kommer til å bli lærerikt og morsomt. Jeg gleder meg! Gjør du?

2011-09-03

Dropbox

Dropbox er en nettjeneste som gir deg lagringsplass på nett. Dropbox kan i grunn sammenliknes med en online minnepenn; ei mappe på nettet hvor du kan lagre filene dine.

Det du lastar opp på pc'en hjemme, kan du laste ned på pc'en på skolen og til iPod'n din. Innholdet i Dropboxen din vil altså være tilgjengelig og oppdatert med siste versjon på tvers av maskinene du bruker. Kjekt ikke sant?

Noe annet som er kjekt med Dropbox er muligheten til å dele innhold. Jeg vil dele ei mappe i min Dropbox med dere elever. I denne mappa vil dere bl.a. finne digitalt lærestoff.

2011-09-02

Webmail

I løpet av skoleåret vil du trenge en web basert e-post konto. Det finnes flere ulike firmaer som tilbyr slike e-post tjenester. Hotmail, Yahoo, og Gmail for å nevne noen.
Her er en instruksjonsvideo for hvordan du kan opprette en Gmail konto; Google’s web baserte e-post tjeneste.