2011-09-05

Brettlæring

Denne høsten starter Telemark fylkeskommune opp med Prosjektet Brettlæring, hvor bruk av nettbrett i undervisningen skal testes ut. Målet med prosjektet er å gi Telemark fylkeskommune økt kompetanse i bruk av slike verktøy og erfaring med bruk av ny teknologi i videregående opplæring.

Klassen vår skal delta i dette prosjektet, hvor vi skal prøve ut nye iPod touch i læringsarbeide gjennom skoleåret 2011 - 2012. Dette gir oss en unik mulighet til å jobbe med fagstoffet på en ny og annerledes måte. Jeg er sikker på at dette både kommer til å bli lærerikt og morsomt. Jeg gleder meg! Gjør du?

Ingen kommentarer: