2011-09-12

Hva er egentlig en app?

App er en forkortelse av det engelske application, som på norsk betyr programvare. Uttrykket app brukes i det daglige om "programvare for mobile enheter", som smartelefoner, pods og pads.

Vi skal i første omgang laste ned og prøve ut følgende apps fra App Store:
Dropbox, Evernote, Mindjet, Solaro Responder, Merck PSE, neu. Annotate PDF, Google Erath, iMovie.

Ingen kommentarer: